SEZNAM  DUM

Speciální základní škola a Speciální  mateřská škola Děčín, příspěvková organizace


VY_32_INOVACE_AJ

Předmět Název Formát PPTX Formát DOCX
AJ Colours – poprázdninové opakování    VY_32_INOVACE_AJ_01.doc
AJ Obrázková slovní zásoba – 7.ročník VY_32_INOVACE_AJ_02.ppt
 
AJ Osobní zájmena čísla jednotného  VY_32_INOVACE_AJ_03.pptx  
AJ Osobní zájmena čísla množného VY_32_INOVACE_AJ_04.pptx  
AJ My Family 1   VY_32_INOVACE_AJ_05.doc
AJ My Family 2    VY_32_INOVACE_AJ_06.doc
AJ In the Czech Republic   VY_32_INOVACE_AJ_07.doc
AJ Obrázková slovní zásoba – 8. ročník VY_32_INOVACE_AJ_08.pptx  
AJ Numbers 0-100 (1.část)   VY_32_INOVACE_AJ_09.doc
AJ Numbers 0-100 (2.část)   VY_32_INOVACE_AJ_10.doc
AJ Weather + Seasons (Počasí, roční období)   VY_32_INOVACE_AJ_11.doc
AJ Předložky in, under, on, over, next to VY_32_INOVACE_AJ_12.pptx  
AJ Předložky in, under, on, over, next to    VY_32_INOVACE_AJ_13.doc
AJ Časování slovesa TO  BE.   VY_32_INOVACE_AJ_14.doc
AJ In the classroom – 1. část    VY_32_INOVACE_AJ_15.doc
AJ Přivlastňovací zájmena    VY_32_INOVACE_AJ_16.doc
AJ In the Classroom – 2. část    VY_32_INOVACE_AJ_17.doc
AJ Drinks   VY_32_INOVACE_AJ_18.doc
AJ Food – 1. část    VY_32_INOVACE_AJ_19.doc
AJ Food – 2. část   VY_32_INOVACE_AJ_20.docVY_32_INOVACE_CJ1

Předmět Název Formát PPTX Formát DOCX
ČJ Vyvození hlásky a písmena a, A. Procvičování sluchové analýzy.  VY_32_INOVACE_CJ1_01.pptx  
ČJ Procvičování písmena a, A   
VY_32_INOVACE_CJ1_02.docx
ČJ Vyvození hlásky a písmena i, I. Procvičování sluchové analýzy.  VY_32_INOVACE_CJ1_03.ppt  
ČJ Vyvození hlásky a písmena e, E. Procvičování sluchové analýzy.  VY_32_INOVACE_CJ1_04.ppt  
ČJ Vyvození hlásky a písmena m, M. Procvičování sluchové analýzy. VY_32_INOVACE_CJ1_05.ppt  
ČJ Procvičování hlásky a písmena m, M.   VY_32_INOVACE_CJ1_06.doc
ČJ Vyvození hlásky a písmena o, O. VY_32_INOVACE_CJ1_07.ppt  
ČJ  Procvičování písmena o, O.   VY_32_INOVACE_CJ1_08.doc
ČJ Vyvození hlásky a písmena u, U.  VY_32_INOVACE_CJ1_09.ppt  
ČJ Procvičování písmena u, U.    VY_32_INOVACE_CJ1_10.doc
ČJ Vyvození hlásky a písmena l, L.  VY_32_INOVACE_CJ1_11.ppt  
ČJ  Procvičování písmena l, L.   VY_32_INOVACE_CJ1_12.doc
ČJ Vyvození hlásky a písmena v, V. VY_32_INOVACE_CJ1_13.ppt  
ČJ Procvičování písmena v, V.    VY_32_INOVACE_CJ1_14.doc
ČJ  Vyvození hlásky a písmena t, T. VY_32_INOVACE_CJ1_15.ppt  
ČJ Procvičování písmena t, T.   VY_32_INOVACE_CJ1_16.doc
ČJ Vyvození hlásky a písmene s, S.  VY_32_INOVACE_CJ1_17.ppt  
ČJ Procvičování písmena s, S.    VY_32_INOVACE_CJ1_18.doc
ČJ Vyvození hlásky a písmena j, J.  VY_32_INOVACE_CJ1_19.ppt  
ČJ  Procvičování písmena j, J.   VY_32_INOVACE_CJ1_20.doc

VY_32_INOVACE_CJ5

Předmět Název Formát PPTX Formát DOCX
ČJ Seznámení s abecedou  VY_32_INOVACE_CJ5_01.pptx  
ČJ Opakování měkkých a tvrdých souhlásek    VY_32_INOVACE_CJ5_02.doc
ČJ Vyjmenovaná slova po B  VY_32_INOVACE_CJ5_03.pptx  
ČJ Vyjmenovaná slova po B    VY_32_INOVACE_CJ5_04.doc
ČJ  Vyjmenovaná slova po B   VY_32_INOVACE_CJ5_05.doc
ČJ Vyjmenovaná slova po B    VY_32_INOVACE_CJ5_06.doc
ČJ Vyjmenovaná slova po L  VY_32_INOVACE_CJ5_07.pptx  
ČJ Vyjmenovaná slova po L    VY_32_INOVACE_CJ5_08.doc
ČJ  Vyjmenovaná slova po L   VY_32_INOVACE_CJ5_09.doc
ČJ  Vyjmenovaná slova po M VY_32_INOVACE_CJ5_10.pptx  
ČJ Vyjmenovaná slova po M    VY_32_INOVACE_CJ5_11.doc
ČJ Vyjmenovaná slova po M    VY_32_INOVACE_CJ5_12.doc
ČJ Vyjmenovaná slova po B, L, M    VY_32_INOVACE_CJ5_13.doc
ČJ Podstatná jména a určování čísla  VY_32_INOVACE_CJ5_14.ppt  
ČJ Článek Sám na pustém ostrově    VY_32_INOVACE_CJ5_15.doc
ČJ Podstatná jména a určování rodu
VY_32_INOVACE_CJ5_16.ppt  
ČJ Podstatná jména    VY_32_INOVACE_CJ5_17.doc
ČJ Vlastní jména  VY_32_INOVACE_CJ5_18.ppt  
ČJ Vlastní jména    VY_32_INOVACE_CJ5_19.doc
ČJ Souhrnné písemné opakování    VY_32_INOVACE_CJ5_20.doc


VY_32_INOVACE_CJ6

Předmět Název Formát PPTX Formát DOCX
ČJ Vyjmenovaná slova po B  VY_32_INOVACE_CJ6_01.pptx VY_32_INOVACE_CJ6_01_PL.docx 
ČJ Vyjmenovaná slova po B VY_32_INOVACE_CJ6_02.pptx 
ČJ Vyjmenovaná slova po B  VY_32_INOVACE_CJ6_03.pptx  VY_32_INOVACE_CJ6_03_PL.doc  
ČJ Vyjmenovaná slova po S  VY_32_INOVACE_CJ6_04.pptx  VY_32_INOVACE_CJ6_04_PL.docx 
ČJ  Vyjmenovaná slova po S VY_32_INOVACE_CJ6_05.pptx 
ČJ Vyjmenovaná slova po S  VY_32_INOVACE_CJ6_06.pptx  VY_32_INOVACE_CJ6_06_PL.doc
ČJ Vyjmenovaná slova po M  VY_32_INOVACE_CJ6_07.pptx  VY_32_INOVACE_CJ6_07_PL.docx
ČJ Vyjmenovaná slova po M   VY_32_INOVACE_CJ6_08.pptx
ČJ  Vyjmenovaná slova po M  VY_32_INOVACE_CJ6_09.pptx VY_32_INOVACE_CJ6_09_PL.doc
ČJ  Vyjmenovaná slova po P VY_32_INOVACE_CJ6_10.pptx  VY_32_INOVACE_CJ6_10_PL.docx
ČJ Vyjmenovaná slova po P  VY_32_INOVACE_CJ6_11.pptx 
ČJ Vyjmenovaná slova po P   VY_32_INOVACE_CJ6_12.pptx VY_32_INOVACE_CJ6_12_PL.doc
ČJ Vyjmenovaná slova po L   VY_32_INOVACE_CJ6_13.pptx VY_32_INOVACE_CJ6_13_PL.docx
ČJ Vyjmenovaná slova po L  VY_32_INOVACE_CJ6_14.pptx  
ČJ Vyjmenovaná slova po L  VY_32_INOVACE_CJ6_15.pptx VY_32_INOVACE_CJ6_15_PL.doc
ČJ Vyjmenovaná slova po V VY_32_INOVACE_CJ6_16.pptx  VY_32_INOVACE_CJ6_16_PL.docx
ČJ Vyjmenovaná slova po V  VY_32_INOVACE_CJ6_17.pptx
ČJ Vyjmenovaná slova po V VY_32_INOVACE_CJ6_18.pptx  VY_32_INOVACE_CJ6_18_PL.doc
ČJ Vyjmenovaná slova po Z  VY_32_INOVACE_CJ6_19.pptx VY_32_INOVACE_CJ6_19_PL.docx
ČJ Vyjmenovaná slova po Z   VY_32_INOVACE_CJ6_20.pptx


VY_32_INOVACE_CJ7

Předmět Název Formát PPTX Formát DOCX
ČJ Dělení hlásek  VY_32_INOVACE_CJ7_01.pptx   
ČJ Dělení hlásek, tvrdé, měkké slabiky - procvičování    VY_32_INOVACE_CJ7_02.doc
ČJ  Spodoba hlásek VY_32_INOVACE_CJ7_03.pptx  
ČJ Spodoba hlásek - procvičování    VY_32_INOVACE_CJ7_04.doc
ČJ Vyjmenovaná slova po B - opakování  VY_32_INOVACE_CJ7_05.pptx  
ČJ Vyjmenovaná slova po L - opakování  VY_32_INOVACE_CJ7_06.pptx  
ČJ Vyjmenovaná slova po M - opakování   VY_32_INOVACE_CJ7_07.pptx  
ČJ Procvičování učiva – vyjmenovaná slova po B, L, M     VY_32_INOVACE_CJ7_08.docx
ČJ Vyjmenovaná slova po P - opakování  VY_32_INOVACE_CJ7_09.pptx  
ČJ Vyjmenovaná slova po S - opakování  VY_32_INOVACE_CJ7_10.pptx  
ČJ Vyjmenovaná slova po V - opakování  VY_32_INOVACE_CJ7_11.pptx  
ČJ  Stavba slov - úvod    VY_32_INOVACE_CJ7_12.docx
ČJ Stavba slov - slova příbuzná  VY_32_INOVACE_CJ7_13.pptx  
ČJ  Stavba slov - procvičování VY_32_INOVACE_CJ7_14.pptx  
ČJ Předložky a předpony - rozlišení    VY_32_INOVACE_CJ7_15.docx
ČJ  Pravopis předložky bez a předpon bez, roz VY_32_INOVACE_CJ7_16.pptx  
ČJ Opakování - pravopis po obojetných souhláskách  VY_32_INOVACE_CJ7_17.pptx  
ČJ  Pravopis slov s předponou v, ob a kořenem začínajícím na -je VY_32_INOVACE_CJ7_18.pptx  
ČJ  Předložky a předpony – shrnutí, procvičování   VY_32_INOVACE_CJ7_19.docx
ČJ  Souhrnné písemné opakování učiva   VY_32_INOVACE_CJ7_20.docx


VY_32_INOVACE_CJ8

Předmět Název Formát PPTX Formát DOCX
ČJ Podstatná jména – poprázdninové opakování 1  VY_32_INOVACE_CJ8_01.pptx  
ČJ Co nám říká školní řád?    VY_32_INOVACE_CJ8_02.docx
ČJ Podstatná jména – poprázdninové opakování 2  VY_32_INOVACE_CJ8_03.pptx  
ČJ Podstatná jména -  poprázdninové opakování 3.  VY_32_INOVACE_CJ8_04.pptx  
ČJ Podstatná jména  - opakování.    VY_32_INOVACE_CJ8_05.docx
ČJ Pravopis skupin bě/bje, vě/vje, pě    VY_32_INOVACE_CJ8_06.doc
ČJ  Podstatná jména – poprázdninové opakování 4. VY_32_INOVACE_CJ8_07.pptx  
ČJ Slovesa – poprázdninové opakování .  VY_32_INOVACE_CJ8_08.pptx  
ČJ Slovesa – určování mluvnických kategorií osoby, čísla a času. VY_32_INOVACE_CJ8_09.pptx  
ČJ Číslovky – základní seznámení.  VY_32_INOVACE_CJ8_10.pptx  
ČJ  Číslovky 1   VY_32_INOVACE_CJ8_11.docx
ČJ Číslovky  -  jak správně píšeme číslovky.  VY_32_INOVACE_CJ8_12.pptx  
ČJ Číslovky 2    VY_32_INOVACE_CJ8_13.docx
ČJ Přídavná jména – úvodní seznámení.  VY_32_INOVACE_CJ8_14.pptx  
ČJ Přídavná jména1    VY_32_INOVACE_CJ8_15.doc
ČJ  Přídavná jména - skloňování VY_32_INOVACE_CJ8_16.pptx  
ČJ  Přídavná jména 2   VY_32_INOVACE_CJ8_17.docx
ČJ Přídavná jména - zima  VY_32_INOVACE_CJ8_18.pptx  
ČJ Přídavná jména 3    VY_32_INOVACE_CJ8_19.docx
ČJ Slovesa – sloveso být, zvratné tvary sloves.  VY_32_INOVACE_CJ8_20.pptx  


VY_32_INOVACE_CJ9

Předmět Název Formát PPTX Formát DOCX
ČJ Podzim    VY_32_INOVACE_CJ9_01.docx
ČJ R. Moric: Křtiny    VY_32_INOVACE_CJ9_02.docx
ČJ Čtení z encyklopedie    VY_32_INOVACE_CJ9_03.docx
ČJ J. Lada: Ohníček vesele praskal    VY_32_INOVACE_CJ9_04.docx
ČJ Populárně naučná literatura    VY_32_INOVACE_CJ9_05.docx
ČJ  Životopis VY_32_INOVACE_CJ9_06.ppt  
ČJ Životopis    VY_32_INOVACE_CJ9_07.docx
ČJ  Shrnutí učiva o přídavných jménech.   VY_32_INOVACE_CJ9_08.docx
ČJ  Popis   VY_32_INOVACE_CJ9_09.docx
ČJ Reklama  VY_32_INOVACE_CJ9_10.pptx  
ČJ  Reklama   VY_32_INOVACE_CJ9_11.docx
ČJ Ohleduplnost. Jak se chovat v kulturních zařízeních?    VY_32_INOVACE_CJ9_12.docx
ČJ Pozvánka VY_32_INOVACE_CJ9_13.ppt  
ČJ  Umíš postupovat podle návodu?   VY_32_INOVACE_CJ9_14.docx
ČJ Co jsme se dověděli při návštěvě knihovny  VY_32_INOVACE_CJ9_15.pptx  
ČJ Co jsme se dověděli při návštěvě knihovny  VY_32_INOVACE_CJ9_16.pptx  
ČJ  Závěrečné opakování   VY_32_INOVACE_CJ9_17.docx
ČJ Odraz boje proti fašismu v literatuře    VY_32_INOVACE_CJ9_18.docx
ČJ Závěrečné opakování    VY_32_INOVACE_CJ9_19.docx
ČJ Humor    VY_32_INOVACE_CJ9_20.docx

VY_32_INOVACE_D7
Předmět Název Formát PPTX Formát DOCX
D Opakování- Pravěk  VY_32_INOVACE_D7_01.pptx  
D  Člověk zemědělec x lovec VY_32_INOVACE_D7_02.ppt  
D Příchod Slovanů, Vznik Velké Moravy  VY_32_INOVACE_D7_03.pptx  
D Slovanští bohové  VY_32_INOVACE_D7_04.pptx  
D Slované    VY_32_INOVACE_D7_05.docx
D Keltové
VY_32_INOVACE_D7_06.ppt  
D Sámo a první Přemyslovci VY_32_INOVACE_D7_07.ppt  
D Kníže Václav 
  VY_32_INOVACE_D7_08.doc
D Románský sloh  VY_32_INOVACE_D7_09.pptx  
D Karel IV.- dětství, sňatky, politika  VY_32_INOVACE_D7_10.pptx  
D Karel IV.- architektura  VY_32_INOVACE_D7_11.ppt  
D Mistr Jan Hus, předhusitské Čechy  VY_32_INOVACE_D7_12.ppt  
D Husitské války 
VY_32_INOVACE_D7_13.ppt  
D Husitské zbraně  VY_32_INOVACE_D7_14.ppt  
D Renesance  VY_32_INOVACE_D7_15.pptx  
D Gotické památky v Čechách  VY_32_INOVACE_D7_16.pptx  
D Gotika  VY_32_INOVACE_D7_17.pptx  
D Písemné opakování 7. ročníku     VY_32_INOVACE_D7_18.docx
D Co bys měl znát ze 7. třídy-osobnosti  VY_32_INOVACE_D7_19.pptx  
D Kdo jsem?  VY_32_INOVACE_D7_20.ppt  

VY_32_INOVACE_D8

Předmět Název Formát PPTX Formát DOCX
D Rudolf II.  VY_32_INOVACE_D8_01.ppt  
D  Rudolfínská Praha   VY_32_INOVACE_D8_02.doc
D Bitva na Bílé hoře  VY_32_INOVACE_D8_03.ppt  
D Bitva na Bílé hoře    VY_32_INOVACE_D8_04.docx
D Jan Ámos Komenský  VY_32_INOVACE_D8_05.pptx  
D Baroko  VY_32_INOVACE_D8_06.pptx  
D  Baroko v Děčíně VY_32_INOVACE_D8_07.pptx  
D  Jan Nepomucký    VY_32_INOVACE_D8_08.doc
D Doba osvícenství- Marie Terezie  VY_32_INOVACE_D8_09.pptx  
D Doba osvícenství    VY_32_INOVACE_D8_10.doc
D Národní buditelé  VY_32_INOVACE_D8_11.pptx  
D  Národní buditelé   VY_32_INOVACE_D8_12.doc
D Zopakuj si aneb od Bílé hory po NO
VY_32_INOVACE_D8_13.pptx  
D Kdo jsem?
VY_32_INOVACE_D8_14.pptx  
D Miroslav Tyrš a Sokol
VY_32_INOVACE_D8_15.pptx  
D 8. ročník- opakování
  VY_32_INOVACE_D8_16.docx
D Technické vynálezy 19. a 20. Století
VY_32_INOVACE_D8_17.pptx  
D Světové kolonie
VY_32_INOVACE_D8_18.pptx  
D Písemné opakování 8. ročníku    VY_32_INOVACE_D8_19.docx
D Co bys měl znát z 8. třídy-osobnosti  VY_32_INOVACE_D8_20.pptx  

VY_32_INOVACE_D9
Předmět Název Formát PPTX Formát DOCX
D  Vznik samostatné republiky VY_32_INOVACE_D9_01.ppt  
D  Vznik samostatné republiky   VY_32_INOVACE_D9_02.docx
D  Československé legie VY_32_INOVACE_D9_03.ppt  
D  Jak se žilo za 1. republiky VY_32_INOVACE_D9_04.pptx  
D Nebezpečí fašismu  VY_32_INOVACE_D9_05.pptx  
D Přehled událostí období 1914-1938  VY_32_INOVACE_D9_06.pptx  
D Mnichovská zrada  VY_32_INOVACE_D9_07.pptx  
D Písemné opakování z let 1914-1938    VY_32_INOVACE_D9_08.docx
D Mnichovská zrada    VY_32_INOVACE_D9_09.docx
D Holocaust  VY_32_INOVACE_D9_10.pptx  
D 2. světová válka - shrnutí  VY_32_INOVACE_D9_11.pptx  
D Sovětská okupace  VY_32_INOVACE_D9_12.pptx  
D Opakování 9. ročníku    VY_32_INOVACE_D9_13.docx
D  Kdo jsem? VY_32_INOVACE_D9_14.pptx  
D Sametová revoluce  VY_32_INOVACE_D9_15.pptx  
D  Konec 1. světové války - opakování VY_32_INOVACE_D9_16.pptx  
D Písemné opakování 9. Ročníku- poválečná léta    VY_32_INOVACE_D9_17.docx
D Co bys měl znát z 9. ročníku  VY_32_INOVACE_D9_18.pptx  
D Na koho můžeme být hrdí?  VY_32_INOVACE_D9_19.pptx  
D Nobelova cena  VY_32_INOVACE_D9_20.pptx  

VY_32_INOVACE_FY7

Předmět Název Formát PPTX Formát DOCX
FY  Látky pevné, kapalné, plynné VY_32_INOVACE_FY7_01.ppt  
FY Vlastnosti látek  VY_32_INOVACE_FY7_02.pptx  
FY Změny skupenství   
VY_32_INOVACE_FY7_03.docx
FY Změny skupenství   
VY_32_INOVACE_FY7_04.docx
FY  Měření délek VY_32_INOVACE_FY7_05.ppt  
FY Měření hmotnosti  VY_32_INOVACE_FY7_06.ppt  
FY Měření času  VY_32_INOVACE_FY7_07.ppt  
FY Setrvačnost  VY_32_INOVACE_FY7_08.ppt  
FY Páka  VY_32_INOVACE_FY7_09.ppt  
FY Kladka  VY_32_INOVACE_FY7_10.ppt  
FY Kolo na hřídeli  VY_32_INOVACE_FY7_11.ppt  
FY Nakloněná rovina  VY_32_INOVACE_FY7_12.ppt  
FY  Šroub VY_32_INOVACE_FY7_13.pptx  
FY Šroub   
VY_32_INOVACE_FY7_14.docx
FY  Jednoduché stroje - opakování VY_32_INOVACE_FY7_15.ppt  
FY  Jednoduché stroje - opakování  
VY_32_INOVACE_FY7_16.docx
FY Tepelné motory    VY_32_INOVACE_FY7_17.docx
FY Tepelné motory- opakování   
VY_32_INOVACE_FY7_18.docx
FY Vznik a zdroje zvuku   
VY_32_INOVACE_FY7_19.docx
FY  Šíření a rychlost zvuku  
VY_32_INOVACE_FY7_20.docx


VY_32_INOVACE_ICT

Předmět Název Formát PPTX Formát DOCX
ICT

MS Word – vlastnosti písma

VY_32_INOVACE_ICT_01.ppt  
ICT MS Word – vlastnosti písma - cvičení  VY_32_INOVACE_ICT_02.ppt  
ICT MS Word – vkládání objektů
VY_32_INOVACE_ICT_03.ppt 
ICT MS Word – vkládání objektů
VY_32_INOVACE_ICT_04.ppt 
ICT MS Word – vzhled stránky  VY_32_INOVACE_ICT_05.pptx  
ICT MS Word  - opakování
VY_32_INOVACE_ICT_06.pptx  
ICT MS Excel – tabulkový editor
VY_32_INOVACE_ICT_07.pptx  
ICT MS Excel – tabulkový editor - cvičení
VY_32_INOVACE_ICT_08.ppt  
ICT MS Excel – tabulkový editor, funkce  VY_32_INOVACE_ICT_09.pptx  
ICT MS Excel – tabulkový editor cvičení  VY_32_INOVACE_ICT_10.ppt  
ICT   MS Excel – tabulkový editor opakování VY_32_INOVACE_ICT_11.ppt  
ICT MS PowerPoint – tvorba prezentací
VY_32_INOVACE_ICT_12.pptx  
ICT MS PowerPoint – tvorba prezentací cvičení
VY_32_INOVACE_ICT_13.ppt  
ICT MS PowerPoint – časování snímků
 VY_32_INOVACE_ICT_14.pptx
ICT MS PowerPoint – časování snímků - cvičení
VY_32_INOVACE_ICT_15.ppt  
ICT MS PowerPoint – přechody snímků
 VY_32_INOVACE_ICT_16.pptx
ICT MS PowerPoint – přechody snímků - cvičení
 VY_32_INOVACE_ICT_17.ppt
ICT MS PowerPoint – opakování
 VY_32_INOVACE_ICT_18.ppt
ICT Svět internetu
 VY_32_INOVACE_ICT_19.pptx
ICT Svět internetu – cvičení
 VY_32_INOVACE_ICT_20.pptxVY_32_INOVACE_LZ

Předmět Název Formát PPTX Formát DOCX
LZ  Balady VY_32_INOVACE_LZ_01.pptx  
LZ  Balady   VY_32_INOVACE_LZ_02.docx
LZ Balady. Karel Jaromír Erben   
VY_32_INOVACE_LZ_03.docx
LZ Moderní balady.    
VY_32_INOVACE_LZ_04.docx
LZ Bajky  VY_32_INOVACE_LZ_05.pptx  
LZ Bajky   
VY_32_INOVACE_LZ_06.docx
LZ Bajky   
VY_32_INOVACE_LZ_07.docx
LZ Pohádky    VY_32_INOVACE_LZ_08.docx
LZ Pohádky    VY_32_INOVACE_LZ_09.docx
LZ  Pohádky  
VY_32_INOVACE_LZ_10.docx
LZ Pohádky  VY_32_INOVACE_LZ_11.pptx  
LZ Pohádky   
VY_32_INOVACE_LZ_12.docx
LZ  Příběhy z dávných dob VY_32_INOVACE_LZ_13.pptx
LZ  Příběhy z dávných dob  
VY_32_INOVACE_LZ_14.docx
LZ  Příběhy z dávných dob  
VY_32_INOVACE_LZ_15.docx
LZ  Příběhy z dávných dob  
VY_32_INOVACE_LZ_16.docx
LZ Příběhy z dávných dob    VY_32_INOVACE_LZ_17.docx
LZ  Příběhy z dávných dob
VY_32_INOVACE_LZ_18.docx
LZ Drama 
 VY_32_INOVACE_LZ_19.docx
LZ Drama 
VY_32_INOVACE_LZ_20.docx 


VY_32_INOVACE_P

Předmět Název Formát PPTX Formát DOCX
P  Byliny a dřeviny- rozdělení, stavba VY_32_INOVACE_P_01.pptx  
P Hmyz – stavba těla, zástupci  VY_32_INOVACE_P_02.pptx  
P Hmyz obtížný- zástupci, ochrana  VY_32_INOVACE_P_03.pptx  
P  Byliny a dřeviny - hádanky VY_32_INOVACE_P_04.pptx  
P  Hmyz hádanky – pracovní list VY_32_INOVACE_P_05.pptx  
P Byliny – rozdělení dle výskytu I.část  VY_32_INOVACE_P_06.pptx  
P Byliny – rozdělení dle výskytu II.část  VY_32_INOVACE_P_07.pptx  
P Ptáci - hádanky  VY_32_INOVACE_P_08.pptx  
P  Hospodářská domácí zvířata - ptáci VY_32_INOVACE_P_09.pptx  
P Hospodářská domácí zvířata – ptáci – pracovní list  VY_32_INOVACE_P_10.pptx  
P Poznávání rostlin – pracovní list   
VY_32_INOVACE_P_11.docx
P Pokojové rostliny – druhy, péče, význam  VY_32_INOVACE_P_12.pptx  
P Rostliny jedovaté  VY_32_INOVACE_P_13.pptx  
P Rostliny - kvíz  VY_32_INOVACE_P_14.pptx  
P Zelenina – druhy, význam  VY_32_INOVACE_P_15.pptx  
P  Zelenina - hádanky VY_32_INOVACE_P_16.pptx  
P Okopaniny – druhy, význam  VY_32_INOVACE_P_17.pptx  
P Obiloviny – druhy, význam  VY_32_INOVACE_P_18.pptx  
P  Hospodářská domácí zvířata - savci VY_32_INOVACE_P_19.pptx  
P Hospodářská domácí zvířata – savci – pracovní list  VY_32_INOVACE_P_20.pptx  


VY_32_INOVACE_SKV

Předmět Název Formát PPTX Formát DOCX
SKV  Podzim – práce s textem, význam, slova. VY_32_INOVACE_SKV_01.pptx  
SKV Podzim – synonyma, homonyma. VY_32_INOVACE_SKV_02.pptx  
SKV Podzim – homonyma, opozita.  VY_32_INOVACE_SKV_03.pptx  
SKV  Čeština spisovná a nespisovná. VY_32_INOVACE_SKV_04.pptx  
SKV Podzim – popis pracovního postupu (výroba draka).  VY_32_INOVACE_SKV_05.pptx  
SKV Popis pracovního postupu – příprava pokrmu.  VY_32_INOVACE_SKV_06.pptx  
SKV Vypravování 1   
VY_32_INOVACE_SKV_07.docx
SKV Vypravování  VY_32_INOVACE_SKV_08.pptx  
SKV  Vyplňování jednoduchých tiskopisů. VY_32_INOVACE_SKV_09.pptx  
SKV Popis postavy.  VY_32_INOVACE_SKV_10.pptx  
SKV Píšeme blahopřání ke svatbě.  VY_32_INOVACE_SKV_11.pptx  
SKV  Popis domu – budovy. VY_32_INOVACE_SKV_12.pptx  
SKV Popis věci.    VY_32_INOVACE_SKV_13.doc
SKV  Dopis. VY_32_INOVACE_SKV_14.pptx  
SKV Telefonování  VY_32_INOVACE_SKV_15.pptx  
SKV Telefonování (záznamník, hlasová schránka, SMS,   e-mail).  VY_32_INOVACE_SKV_16.pptx  
SKV Vypravování 2    VY_32_INOVACE_SKV_17.doc
SKV Zpráva, oznámení.  VY_32_INOVACE_SKV_18.pptx  
SKV  Inzerát.  
VY_32_INOVACE_SKV_19.doc
SKV Rozhovor, omluva, vzkaz.  VY_32_INOVACE_SKV_20.pptx  

VY_32_INOVACE_TVAR

Předmět Název Formát PPTX Formát DOCX
TVAR Podstatná jména  VY_32_INOVACE_TVAR_01.pptx  
TVAR  Tvarosloví – pád podstatných jmen - úvod VY_32_INOVACE_TVAR_02.pptx  
TVAR Pád podstatných jmen  VY_32_INOVACE_TVAR_03.pptx  
TVAR Pád podstatných jmen, pádové otázky  VY_32_INOVACE_TVAR_04.pptx  
TVAR  Určování pádů, procvičování  
VY_32_INOVACE_TVAR_05.docx
TVAR Skloňování podstatných jmen, úvod  VY_32_INOVACE_TVAR_06.pptx  
TVAR Skloňování podstatných jmen rodu středního - úvod  VY_32_INOVACE_TVAR_07.pptx  
TVAR Skloňování podstatných jmen rodu středního  VY_32_INOVACE_TVAR_08.pptx  
TVAR Skloňování podstatných jmen rodu středního, vzory - procvičování  VY_32_INOVACE_TVAR_09.pptx  
TVAR Skloňování podstatných jmen rodu středního, opakování   
VY_32_INOVACE_TVAR_10.docx
TVAR  Skloňování podstatných jmen rodu ženského - úvod VY_32_INOVACE_TVAR_11.pptx  
TVAR  Skloňování podstatných jmen rodu ženského VY_32_INOVACE_TVAR_12.pptx  
TVAR  Skloňování podstatných jmen rodu ženského, vzory - procvičování VY_32_INOVACE_TVAR_13.pptx  
TVAR  Skloňování podstatných jmen rodu ženského - opakování  
VY_32_INOVACE_TVAR_14.docx
TVAR Skloňování podstatných jmen rodu mužského - úvod  VY_32_INOVACE_TVAR_15.pptx  
TVAR Skloňování podstatných jmen rodu mužského, vzor pán VY_32_INOVACE_TVAR_16.pptx  
TVAR Skloňování podstatných jmen rodu mužského, vzor hrad, stroj VY_32_INOVACE_TVAR_17.pptx  
TVAR  Procvičování vzorů podstatných jmen rodu mužského VY_32_INOVACE_TVAR_18.pptx  
TVAR  Skloňování podstatných jmen rodu mužského - procvičování  
VY_32_INOVACE_TVAR_19.docx
TVAR  Procvičování skloňování podstatných jmen VY_32_INOVACE_TVAR_20.pptx  


VY_32_INOVACE_Zem8

Předmět Název Formát PPTX Formát DOCX
Zem8

Světové strany

 
VY_32_INOVACE_Zem8_01.docx
Zem8 Pohoří Evropy    VY_32_INOVACE_Zem8_02.docx
Zem8 Podnebí Evropy  VY_32_INOVACE_Zem8_03.ppt  
Zem8  Jak se mluví v Evropě VY_32_INOVACE_Zem8_04.ppt  
Zem8  Státy přímo sousedící s Českou republikou  
VY_32_INOVACE_Zem8_05.doc
Zem8 Doprava  VY_32_INOVACE_Zem8_06.ppt  
Zem8 Značky evropských aut  VY_32_INOVACE_Zem8_07.ppt  
Zem8 Státy střední Evropy  VY_32_INOVACE_Zem8_08.ppt  
Zem8 Státy severní Evropy  VY_32_INOVACE_Zem8_09.ppt  
Zem8  Státy západní Evropy VY_32_INOVACE_Zem8_10.ppt  
Zem8 Poznej evropské město 1  VY_32_INOVACE_Zem8_11.ppt  
Zem8 Poznej evrposké město 2  VY_32_INOVACE_Zem8_12.ppt  
Zem8 Státy jižní Evropy  VY_32_INOVACE_Zem8_13.ppt  
Zem8 Státy jihovýchodní Evropy  VY_32_INOVACE_Zem8_14.ppt  
Zem8 Státy východní Evropy  VY_32_INOVACE_Zem8_15.ppt  
Zem8 Evropa, poloha států   
VY_32_INOVACE_Zem8_16.docx
Zem8 Který je to stát?    VY_32_INOVACE_Zem8_17.docx
Zem8 PL_Evropa_křížovka 1_hlavní města   
VY_32_INOVACE_Zem8_18.docx
Zem8 PL_Evropa_křížovka 2_hlavní města   
VY_32_INOVACE_Zem8_19.docx
Zem8 PL_Evropa_křížovka 3_hlavní města   
VY_32_INOVACE_Zem8_20.docx


VY_32_INOVACE_P8

Předmět Název Formát PPTX Formát DOCX
P8 Společné znaky savců  VY_52_INOVACE_P8_01.pptx  
P8  Savci  VY_52_INOVACE_P8_02.pptx  
P8 Odlišnosti člověka od ostatních savců  VY_52_INOVACE_P8_03.pptx  
P8  Kosterní soustava I. VY_52_INOVACE_P8_04.pptx  
P8 Kosterní soustava II.  VY_52_INOVACE_P8_05.pptx  
P8 Svalový systém I.  VY_52_INOVACE_P8_06.pptx  
P8 Svalový systém II.  VY_52_INOVACE_P8_07.pptx  
P8  Krev – funkce a složení VY_52_INOVACE_P8_08.pptx  
P8 HIV, AIDS  VY_52_INOVACE_P8_09.pptx  
P8  Krevní elementy  
VY_52_INOVACE_P8_10.doc
P8 Krevní oběh  VY_52_INOVACE_P8_11.pptx  
P8 Vysoký krevní tlak  VY_52_INOVACE_P8_12.pptx  
P8  Stavba a činnost srdce VY_52_INOVACE_P8_13.docx  
P8 Dýchací systém  VY_52_INOVACE_P8_14.pptx  
P8 Dýchací systém – opakování. Pracovní list   
VY_52_INOVACE_P8_15.doc
P8 Trávící systém  VY_52_INOVACE_P8_16.pptx  
P8 Trávicí systém – opakování. Pracovní list    VY_52_INOVACE_P8_17.doc
P8 Výživa, složky potravy  VY_52_INOVACE_P8_18.pptx  
P8 Vylučovací systém  VY_52_INOVACE_P8_19.pptx  
P8 Vylučovací systém – pracovní list   
VY_52_INOVACE_P8_20.docx
P8 Žlázy s vnitřní sekrecí  VY_52_INOVACE_P8_21.pptx  
P8 Žlázy s vnitřní sekrecí – pracovní list    VY_52_INOVACE_P8_22.docx
P8 Žlázy s vnitřní sekrecí – interaktivní pracovní list    VY_52_INOVACE_P8_23.doc
P8 Žlázy s vnitřní sekrecí - test    VY_52_INOVACE_P8_24.docx
P8 Stavba a činnost nervové soustavy  VY_52_INOVACE_P8_25.pptx  
P8 Smysly I  VY_52_INOVACE_P8_26.pptx  
P8  Smysly II. VY_52_INOVACE_P8_27.pptx  
P8  Smysly – pracovní list   VY_52_INOVACE_P8_28.docx
P8 Pohlavní ústrojí muže  VY_52_INOVACE_P8_29.pptx  
P8 Pohlavní ústrojí ženy  VY_52_INOVACE_P8_30.pptx  
P8 Antikoncepce  VY_52_INOVACE_P8_31.pptx  
P8  Pohlavní systém muž – pracovní list   VY_52_INOVACE_P8_32.doc
P8  Pohlavní systém žena – pracovní list   VY_52_INOVACE_P8_33.doc
P8  Vývoj jedince VY_52_INOVACE_P8_34.pptx  
P8 Hlavní období lidského života  VY_52_INOVACE_P8_35.pptx  
P8  Poznej orgán - soutěž VY_52_INOVACE_P8_36.pptx  VY_52_INOVACE_VZ

Předmět Název Formát PPTX Formát DOCX
VZ Zdraví a jeho podmínky  VY_52_INOVACE_VZ_01.pptx  
VZ  Zdravý životní styl VY_52_INOVACE_VZ_02.pptx 
VZ Výživa – základní složky potravy
 VY_52_INOVACE_VZ_03.pptx
VZ Pyramida zdravé výživy
 
VY_52_INOVACE_VZ_04.doc
VZ Výživa a její složky

VY_52_INOVACE_VZ_05.doc 
VZ Obezita
 VY_52_INOVACE_VZ_06.pptx 
VZ Kouření
 VY_52_INOVACE_VZ_07.pptx 
VZ Závislost na nikotinu, odvykání a prevence kouření
  VY_52_INOVACE_VZ_08.pptx
VZ Kouření
  VY_52_INOVACE_VZ_09.docx
VZ FAGERSTROMŮV TEST NIKOTONOVÉ ZÁVISLOSTI
 
VY_52_INOVACE_VZ_10.docx
VZ Alkohol a jeho účinky
VY_52_INOVACE_VZ_11.pptx  
VZ PowerPoint
VY_52_INOVACE_VZ_12.pptx 
VZ Drogy

VY_52_INOVACE_VZ_13.docx
VZ  Legální a nelegální drogy  
VY_52_INOVACE_VZ_14.doc
VZ Prevence drogové závislosti
 VY_52_INOVACE_VZ_15.pptx
VZ Rizikové sexuální chování I.
 VY_52_INOVACE_VZ_16.pptx
VZ Rizikové sexuální chování II.
 VY_52_INOVACE_VZ_17.pptx
VZ Rizikové sexuální chování III.
VY_52_INOVACE_VZ_18.pptx
VZ Rizikové sexuální chování  IV.
VY_52_INOVACE_VZ_19.pptx  
VZ Problematika HIV a AIDS
VY_52_INOVACE_VZ_20.pptx
VZ Pohlavní choroby - test VY_52_INOVACE_VZ_21.docx
VZ HIV/AIDS - test VY_52_INOVACE_VZ_22.docx
VZ Časté neinfekční nemoci - úvod VY_52_INOVACE_VZ_23.pptx
VZ Cukrovka VY_52_INOVACE_VZ_24.pptx
VZ Nádorová onemocnění VY_52_INOVACE_VZ_25.pptx
VZ Nádorová onemocnění - test VY_52_INOVACE_VZ_26.doc
VZ Vysoký krevní tlak VY_52_INOVACE_VZ_27.pptx
VZ Civilizační choroby - test VY_52_INOVACE_VZ_28.docx
VZ Syndrom týraného a zneužívaného dítěte VY_52_INOVACE_VZ_29.pptx
VZ Časté neinfekční choroby - ateroskleroza VY_52_INOVACE_VZ_30.pptx
VZ Poruchy příjmu potravy – mentální anorexie VY_52_INOVACE_VZ_31.pptx
VZ Poruchy příjmu potravy – mentální bulimie VY_52_INOVACE_VZ_32.pptx
VZ Časté neinfekční choroby - alergie VY_52_INOVACE_VZ_33.pptx
VZ Častá neinfekční onemocnění - onemocnění dutiny ústní a zubů VY_52_INOVACE_VZ_34.pptx
VZ Šikana VY_52_INOVACE_VZ_35.pptx
VZ Steroidní anabolika VY_52_INOVACE_VZ_36.pptx
VY_32_INOVACE_CJ6

Předmět Název Formát PPTX Formát DOCX
ČJ Vyjmenovaná slova po B – opakování formou doplňování i/í, y/ý. VY_32_INOVACE_CJ6_01.pptx
ČJ Příprava do hodiny (1 vyučovací hodina) VY_32_INOVACE_CJ6_01_PL.docx
ČJ Vyjmenovaná slova po B –  význam vyjmenovaných slov. VY_32_INOVACE_CJ6_02.pptx
ČJ Vyjmenovaná slova po B –  opakování formou křížovky. VY_32_INOVACE_CJ6_03.pptx
ČJ Příprava do hodiny (1 vyučovací hodina) VY_32_INOVACE_CJ6_03_PL.doc
ČJ Vyjmenovaná slova po S – opakování formou doplňování i/í, y/ý. VY_32_INOVACE_CJ6_04.pptx
ČJ Příprava do hodiny (1 vyučovací hodina) VY_32_INOVACE_CJ6_04_PL.docx
ČJ Vyjmenovaná slova po S –  význam vyjmenovaných slov. VY_32_INOVACE_CJ6_05.pptx
ČJ Vyjmenovaná slova po S –  opakování formou křížovky. VY_32_INOVACE_CJ6_06.pptx
ČJ Příprava do hodiny (1 vyučovací hodina) VY_32_INOVACE_CJ6_06_PL.doc
ČJ Vyjmenovaná slova po M – opakování formou doplňování i/í, y/ý. VY_32_INOVACE_CJ6_07.pptx
ČJ Příprava do hodiny (1 vyučovací hodina) VY_32_INOVACE_CJ6_07_PL.docx
ČJ Vyjmenovaná slova po M –  význam vyjmenovaných slov. VY_32_INOVACE_CJ6_08.pptx
ČJ Vyjmenovaná slova po M –  opakování formou křížovky. VY_32_INOVACE_CJ6_09.pptx
ČJ Příprava do hodiny (1 vyučovací hodina) VY_32_INOVACE_CJ6_09_PL.doc
ČJ Vyjmenovaná slova po P – opakování formou doplňování i/í, y/ý. VY_32_INOVACE_CJ6_10.pptx
ČJ Příprava do hodiny (1 vyučovací hodina) VY_32_INOVACE_CJ6_10_PL.docx
ČJ Vyjmenovaná slova po P –  význam vyjmenovaných slov. VY_32_INOVACE_CJ6_11.pptx
ČJ Vyjmenovaná slova po P –  opakování formou křížovky. VY_32_INOVACE_CJ6_12.pptx
ČJ Příprava do hodiny (1 vyučovací hodina) VY_32_INOVACE_CJ6_12_PL.doc
ČJ Vyjmenovaná slova po L –  význam vyjmenovaných slov. VY_32_INOVACE_CJ6_13.pptx
ČJ Příprava do hodiny (1 vyučovací hodina) VY_32_INOVACE_CJ6_13_PL.docx
ČJ Vyjmenovaná slova po L –  význam vyjmenovaných slov. VY_32_INOVACE_CJ6_14.pptx
ČJ Vyjmenovaná slova po L –  opakování formou křížovky. VY_32_INOVACE_CJ6_15.pptx
ČJ Příprava do hodiny (1 vyučovací hodina) VY_32_INOVACE_CJ6_15_PL.doc
ČJ Vyjmenovaná slova po V – opakování formou doplňování i/í, y/ý. VY_32_INOVACE_CJ6_16.pptx
ČJ Příprava do hodiny (1 vyučovací hodina) VY_32_INOVACE_CJ6_16_PL.docx
ČJ Vyjmenovaná slova po V –  význam vyjmenovaných slov. VY_32_INOVACE_CJ6_17.pptx
ČJ Vyjmenovaná slova po V –  opakování formou křížovky. VY_32_INOVACE_CJ6_18.pptx
ČJ Příprava do hodiny (1 vyučovací hodina) VY_32_INOVACE_CJ6_18_PL.doc
ČJ Vyjmenovaná slova po Z – opakování formou doplňování i/í, y/ý. VY_32_INOVACE_CJ6_19.pptx
ČJ Příprava do hodiny (1 vyučovací hodina) VY_32_INOVACE_CJ6_19_PL.docx
ČJ Vyjmenovaná slova po Z –  význam vyjmenovaných slov. VY_32_INOVACE_CJ6_20.pptx
VY_32_INOVACE_M6

Předmět Název Formát PPTX Formát DOCX
M Podzimní počítání do 10 000
VY_32_INOVACE_M6_01.doc
M Opakování zaokrouhlování na desítky, stovky a tisíce VY_32_INOVACE_M6_02.pptx
M Sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu desítek
- sčítání a odčítání jednociferných čísel
VY_32_INOVACE_M6_03.pptx
M Sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu desítek
- sčítání a odčítání dvojciferných čísel
VY_32_INOVACE_M6_04.pptx
M Sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu desítek
- sčítání a odčítání trojciferných číse
VY_32_INOVACE_M6_05.pptx
M Sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu desítek
- sčítání a odčítání čtyřciferných čísel
VY_32_INOVACE_M6_06.pptx
M 1. pololetní práce A VY_32_INOVACE_M6_07.doc
M 1. pololetní práce B VY_32_INOVACE_M6_08.doc
M Sčítání do 10 000 – hra na krále, písemné sčítání VY_32_INOVACE_M6_09.pptx
M Odčítání do 10 000 – hra na krále, písemné odčítání VY_32_INOVACE_M6_10.pptx
M Násobení v oboru do 100 – hra na krále, násobení VY_32_INOVACE_M6_11.pptx
M Dělení v oboru do 100 – hra na krále, dělení VY_32_INOVACE_M6_12.pptx
M Násobení a dělení v oboru do 100 VY_32_INOVACE_M6_13.doc
M Násobení a dělení v oboru do 100 VY_32_INOVACE_M6_14.pptx
M Násobení a dělení v oboru do 100, násobky 100 VY_32_INOVACE_M6_15.doc
M Dělení se zbytkem v oboru do 100 VY_32_INOVACE_M6_16.pptx
M Letní procvičování odčítání do 10 000 s přechodem desítek VY_32_INOVACE_M6_17.doc
M Letní procvičování sčítání do 10 000 s přechodem desítek s tajenkou VY_32_INOVACE_M6_18.doc
M 2. pololetní práce A VY_32_INOVACE_M6_19.doc
M 2. pololetní práce B VY_32_INOVACE_M6_20.doc